Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

"Μικρά & μεγάλα νήπια" του 1966...
Ευχαριστώ
τους χορηγούς της μνήμης μου
παρόντες απόντες απελθόντες,
Με συνέπεια αποστέλλουν
τα εμβάσματά τους,
Σπανίως, κάποιο καθυστερεί
και ανησυχώ
μήπως αθόρυβα χρεοκοπήσω
 Ουρανία Κουνάγια,
Οι χορηγοί της μνήμης , από τα «Δυσανάγνωστα απογεύματα», εκδ. Κίχλη 2015

Στο παλιό γήπεδο στον Ασυρτό. Ιούνιος-γυμναστικές επιδείξεις. Όρθια στην πίσω σειρά: η νηπιαγωγός +Όλγα Παραδιά. Όρθιοι μπροστά της [δεύτερη σειρά] από αριστερά: Ζήσης Αθ. Τόλκος, Σπύρος Τζηκαλάγιας, Εμμανουηλίδου Θ. Αναστασία, Αναγνώστου Ι. Ελένη, Μήκα Αναστασία(;), Εμμανουήλ Εμμ. Δημήτριος, Νώντας Τσίγκας, Παπαμιχαήλ Μ. Γεώργιος, Βραγγαλής Κωνταντίνος (;) Όρθιοι δεύτερη σειρά: Θωμαή Γκασιώνη, +Θεοδότα Σαρακατσάνη, Αθανάσιος Σπ. Τακαντζιάς, Ηλίας Σπ. Τακαντζιάς, Αναγνώστου Ιωαν. Κωνσταντίνα, Ευάγγελος Στ. Σλημιστινός, Καπαχτσής Θωμ. Κων/νος, Βαδραχάνης Δημ. Νικόλαος, Δήμτσιος Πετρ. Γεώργιος. Καθιστοί: Χριστίνα Δαγκλέ, Μπάγγος Ζ. Αθανάσιος, +Σκανδάλης Στεργ. Κων/νος, Καπαχτσής Λ. Κων/νος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου